se
Kontakta oss

Register- och dataskyddsbeskrivning

 

Personuppgiftsansvar

 

Oy Noortrade Ab, FO-nummer , 0596940-0 nedan Noortrade, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och lagrar. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och följa aktuellt regelverk i form av Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).
Typ av data vi samlar in och syfte

 

Du som besökare av hemsidan


Under normal webbplatsanvändning samlar vi in vanliga loggdata för webbservrar. Sådana data kan normalt inte användas för att identifiera dig personligen eller avslöja någon annan information av personlig karaktär. Vi använder webbserverns loggdata för att ta fram statistik och mäta webbplatsaktivitet som för att kunna förbättra din webb-upplevelse. Vi kan dela den med tredje man för analys eller för att kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller här.

 

Vi kan dessutom spara viss information på din enhet i form av ”cookies”. Cookies används av tekniska skäl för att underlätta din användning av webbplatsen men även för att ge information till ägaren av webbplatsen. Du kan ställa in datorn på att blockera cookies. Det innebär dock att vi inte kan garantera att alla delar av webbplatsen fungerar som de ska.

Om du är företagskund till oss och har inloggningsuppgifter till hemsidan sparar vi även dina uppgifter i andra system, se nedan.

 

Om du kontaktar oss


Om du av någon anledning kontaktar oss så kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter och den information du lämnar till oss i syfte att behandla ditt ärende. Det kan t.ex. handla om att vi sparar det mail du har skickat till oss. Denna typ av information lämnas normalt inte ut till tredje man såvida det inte krävs för att hjälpa dig på bästa sätt, t.ex. om vi skall skicka något till dig eller för att hänvisa dig till någon av våra återförsäljare.

 

Sociala medier


Noortrade använder sociala medier för att interagera med våra kunder, men är inte personuppgiftsansvarig för den personliga information du delar där. Vi samlar normalt inte in någon information om dig från dessa plattformar förutom om det behövs för att t.ex. skicka ett pris till dig om du vunnit någon av våra tävlingar.

 

Du som kund eller leverantör till oss


Noortrade sparar i första hand uppgifter om de företag vi gör affärer med, men för avtalsändamål samt kontaktinformation sparar vi även personliga uppgifter om kontaktpersoner på respektive företag. De personuppgifter vi samlar in och lagrar inkluderar normalt endast dina kontaktuppgifter och titel samt övrig information relaterad till din yrkesroll. I egenskap av företagsrepresentant kan dina uppgifter komma att lagras på avtal, order, orderhistorik, fakturor och liknande. Vi använder även din kontaktinformation för att kontakta dig via riktad marknadsföring.

 

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer, bl.a. för drift och underhåll av vår hemsida och övriga system. Vi kan även komma att dela din information för revision och andra lagstadgade ändamål.


Lagring, utdrag, rättelse och radering

 

Vi arbetar löpande både manuellt och automatiskt för att uppdatera och underhålla våra system. Vi lagrar all data på ett säkert sätt och vidtar åtgärder för att skydda mot dataintrång. Vi lagrar personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna policy och i enlighet med Noortrades policyer för lagring av register såvida inte en längre lagringsperiod krävs, t.ex. av lagrum såsom bokföringslagen.


Du har rätt att kontakta oss för att begära utdrag på typ av information vi lagrar om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter samt begära att få dina uppgifter raderade ur våra system. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller följer av annan lagstiftning.


Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

 

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Finland är Dataombudsmannens byrå.


Kontakt

 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

 

OY Noortrade AB
Hallimestarinkatu 2
20780 S:t Karins
Tel: 02 5122500
E-Post: info@noortrade.fi